2.DÜNYA SAVAŞI: ZAMAN ÇİZELGESİ

II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır.

II. Savaşı, 20. yüzyılda çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır.

7 Aralık 1941

Pearl Harbor’u bombaladı.

8 Aralık 1941


II. Dünya Savaşı’na girerek Japonya’ya ilan etti. Japon Birlikleri Filipinler, Fransız Çinhindi (Vietnam, Laos, Kamboçya) ve İngiliz Singapur’a çıkartma yaptı. Nisan 1942 itibariyle, Filipinler, Çinhindi ve Singapur, Japon işgali altındaydı.

11-13 Aralık 1941

Nazi Almanya’sı ve Mihver ittifakı, Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti.

30 Mayıs 1942–Mayıs 1945

İngiltere, Köln’ü bombalayarak savaşı ilk kez Almanya’nın içine getirdi. Bunu takip eden 3 yıl boyunca, Anglo-Amerikan bombardımanı Almanya kentlerini harabeye çevirdi.

Haziran 1942

İngiltere ve ABD Deniz Kuvvetleri, Japon Deniz Kuvvetleri’nin Pasifik’in merkezindeki ilerleyişini, Midway’de durdurdu.

28 Haziran–Eylül 1942

Almanya ve Mihver ittifakı Sovyetler Birliği’nde yeni bir hücum başlattı. Alman Birlikleri, Eylül ortasında Volga Nehri’ndeki Stalingrad’a (Volgograd) doğru ilerledi ve Kırım Yarımadası’nı güvenceye aldıktan sonra Kafkasya’nın içlerine doğru girdi.

Ağustos–Kasım 1942

ABD Birlikleri, Japonların adalardan sekerek ’ya doğru ilerleyişini, Solomon Adaları’ndaki Guadalcanal’da durdurdu.

23 Ekim – 24 Ekim 1942

İngiliz Birlikleri, Mısır El Alamein’de, Almanları ve İtalyanları bozguna uğratarak Mihver Kuvvetleri’ni kaotik geri çekilmeyle Libya’dan Tunus’un doğu sınırına gönderdi.

8 Kasım 1942

ABD ve İngiliz Birlikleri, Fransız Kuzey Afrika’sında, Cezayir ve Fas kıyılarında birçok noktaya çıkartma yaptı. Vichy Fransız Birlikleri’nin saldırıya karşı savunmadaki başarısızlığı, Müttefikler’in Tunus’un batı sınırına hızla geçmesini sağladı ve Almanya’nın 11 Kasım’da Güney Fransa’yı işgalini tetikledi.

23 Kasım 1942–2 Şubat 1943

Sovyet Birlikleri, Stalingrad’ın kuzeybatısı ve güney batısında Macaristan ve Romanya hattını kırarak karşı saldırı yaptı ve Alman Altıncı Ordusu’nu şehirde tuzağa düşürdü. Geri çekilmeleri ya da Sovyet halkasından çıkmaya çalışmaları Hitler tarafından yasaklanan Altıncı Ordu’dan sağ kalanlar 30 Ocak ve 2 Şubat 1943’de teslim oldular.

13 Mayıs 1943

Tunus’taki Mihver Kuvvetleri, Kuzey Afrika seferini bitirerek Müttefikler’e teslim oldu.

10 Temmuz 1943

ABD ve İngiltere Birlikleri Sicilya’ya çıkartma yaptı. Ağustos ortası itibariyle, Müttefikler Sicilya’yı kontrol altına aldılar.

5 Temmuz 143

Almanlar, Sovyetler Birliği’nde Kursk yakınlarında büyük bir tank saldırısı başlattı. Sovyetler saldırıyı bir hafta içinde geri püskürttüler ve kendi saldırı girişimlerini başlattılar.

25 Temmuz 1943

Faşist Büyük Konseyi, Benito Mussolini’yi görevden alarak İtalyan Mareşal Pietro Badoglio’nun yeni bir hükümet kurmasını sağladı.

8 Eylül 1943

Badoglio hükümeti Müttefikler’e koşulsuz olarak teslim oldu. Almanlar, Roma ve Kuzey ’da hemen kontrolü ele geçirdiler ve Alman komandolar tarafından 12 Eylül’de mahkumiyetten kurtulan Mussolini yönetiminde, bir kukla Faşist rejimi kurdular.

9 Eylül 1943

Müttefik birlikler, Napoli yakınlarında Salerno kıyılarına çıkartma yaptı.

6 Kasım 1943

Sovyet Birlikleri Kiev’i özgürlüğüne kavuşturdu.

22 Ocak 1944

Müttefik birlikler, Roma’nın hemen doğusundaki Anzio yakınlarında başarılı bir çıkartma yaptılar.

19 Mart 1944

Macaristan’ın Mihver ittifakını terk etme girişiminden korkan Almanlar, Macaristan’ı işgal etti ve vekil Amiral Mikros Horthy’i Alman yanlısı bir başbakan yardımcısı ataması için zorladı.

4 Haziran 1944

Müttefik birlikler Roma’yı özgürlüğüne kavuşturdu. Altı hafta içinde, Anglo-Amerikan bombacılar Doğu Almanya’daki hedefleri ilk kez vurabiliyordu.

Müttefikler’in Avrupa’da Almanya’ya karşı ikinci bir cephe açmak için Fransa’yı işgal etmesinin başlangıcında, Büyük Gün’de İngiliz birlikler Normandiya kıyılarına ayak basarken.
Müttefikler’in Avrupa’da Almanya’ya karşı ikinci bir cephe açmak için Fransa’yı işgal etmesinin başlangıcında, Büyük Gün’de İngiliz birlikler Normandiya kıyılarına ayak basarken. 6 Haziran 1944, Normandiya, Fransa.

6 Haziran 1944

İngiliz ve ABD Birlikleri, Fransa’nın Normandiya kıyılarına başarıyla çıkartma yaparak, Almanlara karşı “İkinci Cephe”yi açtı.

22 Haziran 1944

Sovyetler, 1 Ağustos itibariyle, Belarus’ta Alman Askerî Birliği Merkezini yok eden ve Polonya’nın merkezi Varşova’dan Vistula Nehri’nin batısına süren büyük bir saldırı başlattı.

25 Temmuz 1944

Anglo-Amerikan güçleri Normandiya’da çıkartma yaptıkları sahilleri terk ettiler ve Paris’in doğusuna doğru ilerlediler.

1 Ağustos–5 Ekim 1944

Komünist olmayan yeraltı Vatan Ordusu, Sovyet Birlikleri’nin gelmesinden önce Varşova’yı serbest bırakma çabası olarak Almanlara karşı ayaklandı. Sovyet ilerleyişi Vistula’nın doğu kıyısında durdu. 5 Ekim’de, Almanlar, Varşova’da savaşan Vatan Ordu güçlerinden kalanların teslimiyetini kabul etti.

15 Ağustos 1944

Müttefik güçler, Güney Fransa’da Nice yakınlarında çıkartma yaptılar ve kuzeydoğudaki Ren nehrine doğru hızlı bir şekilde ilerlediler.

20–25 Ağustos 1944

Müttefik Birlikleri Paris’e ulaştı. 25 Ağustos’ta, Müttefik birlikler tarafından desteklenen Serbest Fransız Kuvvetleri, Fransa’nın başkentine girdi. Eylül itibariyle, Müttefikler Almanya sınırına ulaştılar, Aralık’ta Fransa’nın neredeyse tamamı, Belçika’nın büyük bir kısmı ve Hollanda’nın güney kısmı özgürlüğüne kavuştu.

23 Ağustos 1944

Sovyet Birlikleri’nin, Prut Nehri’nde görülmeleri, Romanya’da, Antonescu rejimini devirmek için oluşmasına neden oldu. Yeni hükümet ateşkes kararı aldı ve hemen ardından savaşta taraf değiştirdi. Romanya’nın dönmesi, Bulgaristan’ı 8 Eylül’de teslim olmak zorunda bıraktı ve Almanlar Ekim’de , ve Yugoslavya’nın güneyini boşalttılar.

29 Ağustos–27 Eylül 1944

Komünistlerin ve Komünist olmayanların dahil olduğu Slovak Ulusal Konseyi’nin liderliğinde, Yeraltı Slovak Direniş Birlikleri Almanlara ve faşist Slovak rejime karşı ayaklandı. 27 Ekim’de, Almanlar direnişin merkezi Banska Bystrica’yı ele geçirdiler ve örgütlü direnişi sonlandırdılar.

12 Eylül 1944

Finlandiya, Sovyetler Birliği ile bir ateşkes imzalayarak Mihver ittifakını terk etti.

20 Ekim 1944

ABD Birlikleri Filipinler’e çıkartma yaptı.

15 Ekim 1944

Macaristan Faşist Arrow Cross hareketi Alman desteğiyle, Sovyetler’e teslim olmak için anlaşmaları sürdüren Macar hükümetini engellemek için bir darbe yaptı.

16 Aralık 1944

Almanlar, Belçika’yı geri almak ve Alman sınırındaki Müttefik güçleri bölmek için, batıda Bulge Muharebesi olarak bilinen son hücumu başlattılar. 1 Ocak 1945 itibarıyla, Almanlar geri çekildi.

12 Ocak 1945

Sovyetler, Ocak’ta Varşova ve Krakow’u özgürlüğüne kavuşturan, 2 aylık kuşatmanın ardından 13 Şubat’ta Budapeşte’nin ele geçirildiği, Nisan başlarında Almanları ve Macar işbirlikçilerinin Macaristan’ın dışına sürüldüğü, 4 Nisan’da Bratislava’nın ele geçirilmesiyle Slovakların teslim olmaya zorlandığı ve 13 Nisan’da Viyana’nın ele geçirilmesinin sağlandığı yeni bir saldırı başlattı.

7 Mart 1945

ABD Birlikleri Remagen’de Ren Nehri’ni geçti.

16 Nisan 1945

Sovyetler Berlin’i kuşatan son saldırılarını başlattı.

Nisan 1945

Yugoslav Komünist Lider Josip Tito tarafından yönetilen Partizan Birlikleri Zagrep’i aldılar ve Ustasa rejimini yıktılar. Ustasa’nın üst düzey liderleri İtalya ve ’ya kaçtılar.

30 Nisan 1945


Hitler intihar etti.

7 Mayıs 1945


Almanya Batı Müttefikleri’ne teslim oldu.

9 Mayıs 1945


Almanya Sovyetler’e teslim oldu.

Mayıs 1945

Müttefik birlikler Japon adalarından önceki son adım olan Okinawa’yı ele geçirdi.

6 Ağustos 1945

Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima’ya atom bombası attı.

8 Ağustos 1945

Sovyetler Birliği Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’ya işgal etti.

9 Ağustos 1945

Amerika Birleşik Devletleri Nagazaki’ye atom bombası attı.

2 Eylül 1945

14 Ağustos 1945’te, Japonya’nın koşulsuz teslimiyet prensiplerinde anlaşarak resmen teslim olmasıyla II. Dünya Savaşı sona erdi.

Holokost’un Ardından
Müttefik Kuvvetler, Nazi Almanya’sına karşı bir dizi taarruzla Avrupa’da ilerlerken, toplama kamplarında esirlerle karşılaştı ve onları serbest bıraktı. Esirlerin çoğu Almanya’nın içlerine doğru yapılan ölüm yürüyüşlerinden sağ kurtulmuştu. Kurtuluştan sonra hayatta kalan Yahudilerin çoğu, Holokost sırasında cemaatlerinin yok edilmesi ve antisemitizm sebebiyle Doğu Avrupa’ya dönemiyor ya da dönmek istemiyordu. Dönenler ise sıklıkla hayatlarından endişe etmekteydi. Holokost’tan kurtulan ve batıda Müttefikler’in kurtardığı bölgelere göç eden evsizlerin çoğu Avrupa’yı terk etmeyi beklerken, zorla göç ettirilmiş insanların kamplarına (DP) ve mülteci merkezlerine yerleştirildi.
US Holocaust Memorial Museum
0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Turizm Bakanı’ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem

Hızlı Yorum Yap

0 0 0 0 0 0
sf TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS
309.790

VAKA

271.964

İYİLEŞME

7.785

ÖLÜM

37.826

AKTİF VAKA

sf DÜNYA'DA KORONAVİRÜS
32.141.082

VAKA

22.151.237

İYİLEŞME

981.986

ÖLÜM

9.989.845

AKTİF VAKA

Gen Medya'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Gen Medya'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.